Barracoda Web Agency

Vi hjälper dig med dina utvecklingsbehov vad gäller webbar, system eller appar.
Nyproduktion, vidareutveckling, integrering eller skötsel av befintlig lösning.
Frontend, Backend, Full Stack som konsult eller projektledare.

hello@barracoda.se

Läs mer
Vad får ni genom ett samarbete med oss?

Vi tar oss an alla uppdrag, stora som små, med samma engagemang och entusiasm. Ni får en erfaren, lösningsorienterad och pålitilig leverantör genom hela processen, som hjälper er att nå det resutat ni eftersträvar. Vi brinner för att hjälpa er förverkliga era idéer - dessutom brukar vi ha roligt också, tillsammans, på vägen dit.

Erfarenhet

Ni får lång erfarenhet av branschen med oss som leverantör. Det gör att ni slipper kostsamma felbeslut. Vi kan snabbt sondera mellan möjliga lösningsalternativ och välja det som är mest lämpligt, utifrån era förutsättningar.

Flexibilitet

När ni kommer till oss, så börjar vi med att se var ni befinner er. Det blir utgångspunkten för vårt samarbete och väg framåt tillsammans. Visst har vi färdiga processer som vi följer, men dessa anpassas helt efter er budget, företagsstorlek och situation.

Resultat

Med oss får ni resultat, inga halvmesyrer. Redan innan vi påbörjar arbetet ser vi till att ha definierat tydliga mätbara mål, inom ramen för er budget. Detta oavsett om det rör sig om ett agilt eller ett mer statiskt projekt. För ett bra slutresultat.